Månad 2-5 • Försörjning • Stat

Ansöka om etableringsersättning

Etableringsersättning betalas ut till den som deltar i etableringsprogrammet och för att få pengarna måste man varje månad ansöka om ersättning.

Etableringsersättningen är 308 kronor per dag man deltar i programmet. Den som är sjuk eller hemma med sjukt barn får ersättning om hen första sjukdagen meddelat Arbetsförmedlingen. Den som är frånvarande utan en godkänd anledning får inga pengar de dagar hen är borta.

Så ansöker man om etableringsersättning

Etableringsersättningen betalas ut i efterskott, och man ansöker om pengar för de dagar man deltagit i etableringsprogrammet under föregående månad. Är ansökan komplett och skickas in mellan den 1:a och 7:e betalas pengarna ut den 26:e samma månad. Om den lämnas in efter den 7:e men före den sista samma månad får man i regel pengarna den 26:e månaden efter. Senare än så går inte att ansöka, då krävs särskilda skäl för att få sin utbetalning.

Den som har mobilt bank-id kan ansöka om etableringsersättning på Försäkringskassans webbplats. Den som inte har mobilt bank-id eller tycker att det är svårt att logga in och fylla i ansökan på egen hand kan få hjälp på Statens servicecenter.

Ersättning för den som deltar i kartläggning

Den som inte börjat etableringsprogrammet utan istället deltar i en kartläggning hos Arbetsförmedlingen kan också ansöka om ersättning. Det kan till exempel vara personer som ännu inte fått sitt personnummer. Ersättningen är då lägre, 231 kronor per dag. En annan skillnad är att ansökan om ersättning för kartläggning inte måste göras inom ett visst datum.

Vem kan hjälpa till?

Den som nyligen har fått sitt personnummer och är osäker på vilka ersättningar hen ska ansöka om kan kontakta Statens servicecenter. De kan reda ut vad man har rätt till och hjälpa till att fylla i rätt ansökan.

Anvisade nyanlända får hjälp av integrationsenheten med att se till så att ansökningar om ersättning kommer in den första tiden.

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.