Månad 2-5 • Registrering • Stat

Ansöka om id-kort

Det är viktigt att ha ett svenskt id-kort för att kunna styrka sin identitet i olika sammanhang. Id-kort behövs till exempel för att öppna bankkonto eller teckna hyreskontrakt. En del nyanlända har pass från hemlandet som kan användas i Sverige men många saknar identitetsdokument som fungerar här.

För att ansöka om id-kort ska man vara folkbokförd i Sverige, ungdomar under 18 år måste också ha vårdnadshavares medgivande. Man måste styrka sin identitet för att få göra ett id-kort och nyanlända använder då sitt uppehållstillståndskort (UT-kort).  

Ansökan om id-kort görs genom att boka ett besök på Statens servicecenters servicekontor i Halmstad eller i Göteborg. Det går inte att ansöka om id-kort i Varberg, men servicekontoret här kan hjälpa till att boka besöket. Det går också bra att boka sin tid för ansökan om id-kort på Skatteverkets hemsida.

Ett id-kort kostar 400 kronor och avgiften måste betalas till Skatteverket innan man åker till servicekontoret för att göra sin ansökan. Väl på plats behöver man kunna visa ett kvitto på att avgiften är betald.

Efter att ansökan är gjord brukar det ta ungefär två veckor innan id-kortet är klart. Det kommer då en bekräftelse till den e-postadress eller det telefonnummer som lämnats vid ansökan. Man behöver sedan åka och hämta id-kortet på det servicekontor där ansökan gjordes.

Vuxna och ungdomar som fyllt 18 år, och som får hjälp med sin försörjning av socialtjänsten, kan ansöka om att få tillbaka pengarna de betalt för avgiften och resan till servicekontoret.

För anvisade nyanlända hjälper integrationsenheten till med att boka tid och följer med till servicekontoret för att ansöka om id-kort.

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Alla som har uppehållstillstånd i Sverige – både vuxna och barn – behöver ha ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som visar vilken typ av uppehållstillstånd personen har. Ett UT-kort är inte en svensk id-handling.