Månad 2-5 • Etableringsprogram • Stat

Börja etableringsprogram

Det är Arbetsförmedlingen som har hand om etableringsprogrammet.De flesta som deltar gör det på heltid under två års tid.

Den som börjar etableringsprogrammet gör tillsammans med arbetsförmedlaren på Arbetsförmedlingen en handlingsplan och planerar vilka aktiviteter och insatser som ska ingå.

Den som är föräldraledig, arbetar deltid eller inte kan medverka på heltid på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan delta i etableringsprogrammet på halvtid. Det går också att ta en paus för föräldraledighet eller arbete. Men, den totala tiden man kan ta del av programmet är maximalt tre år från den dag då man fått sitt personnummer. Den som inte har ett personnummer kan inte delta i etableringsprogrammet.

Senast publicerad:

Ordlista

För att kunna delta i etableringsprogrammet ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och omfattas av lagen om etableringsinsatser. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning med målet att deltagaren ska lära sig svenska, hitta ett jobb och klara sin försörjning. Deltagarna får ersättning för sin medverkan i olika insatser.

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.