Månad 2-5 • Skola • Kommun

Börja förskola

När det finns en förskoleplats får föräldern ett erbjudande till den e-postadress hen skrivit i sin ansökan. Den som har mobilt bank-id kan tacka ja till platsen via kommunens e-tjänst, den som inte har bank-id ska kontakta Varberg direkt.

Har ingen e-postadress angivits i ansökan blir föräldern kontaktad via brev eller telefon när det finns en plats för barnet. Anvisade nyanlända familjer får hjälp av kommunens integrationsenhet som berättar när det är dags för inskrivningssamtal och visar var förskolan ligger.

När en familj tackat ja till en förskoleplats bjuder förskolan in barn och föräldrar till ett första besök. Vid det tillfället är också en tolk eller en modersmålslärare som pratar familjens språk med. Modesmålsläraren är också med under inskolning för att ge en trygg start och stödja barnet, föräldrarna och förskolan.

Senast publicerad:

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.