Månad 2-5 • Bostad • Övrigt

Bostadskö och söka bostad

Det är många som vill bo i Varbergs kommun och det kan vara svårt hitta en ledig bostad här. Det finns många olika bostadsbolag och hos flera av dem kan man anmäla sitt intresse/ställa sig i kö. Oftast räcker det dock inte att bara köa utan den sökande behöver vara mer aktiv för att få ett erbjudande om en bostad. En del bostadsbolag har både ett kösystem och erbjuder så kallade direktlägenheter.

Varbergs bostad

För att få en lägenhet hos Varbergs bostads AB behöver man registrera sig som kund hos dem och sedan aktivt söka de lediga lägenheter som annonsers på deras hemsida. Det krävs ofta lång tid som kund (kötid) för att bli erbjuden en lägenhet man anmält intresse för. Därför är det viktigt att så så snabbt som möjligt registrera sig som kund. För att stå kvar som kund behöver man logga in på sitt kundkonto minst en gång per år för att behålla sin söktid. Den som har ett hyreskontrakt med Varbergs bostad räknas som kund och samlar automatiskt kötid från att man flyttade in. Det går att registrera sig som kund på Varbergs bostads hemsida man kan också besöka deras kundkontor för att få hjälp där.

Tillfällig bostad

De flesta familjer som anvisats och fått tidsbegränsat hyreskontrakt i en tillfällig bostad erbjuds en varaktig bostad hos Varbergs bostad inom två år. Men för stora familjer med många barn finns inte tillräckligt stora lägenheter därför får de ofta bo kvar i sin tillfälliga bostad.

Ensamhushåll som anvisats till kommunen och fått ett tidsbegränsat hyreskontrakt i en tillfällig bostad måste själva söka och hitta en varaktig bostad, det gäller även om man skaffar en partner eller får barn efter att man flyttat in. Den som bor i en tillfällig bostad och som hittat en bostad på egen hand ska alltid kontakta kommunens bovärd för att säga upp sitt hyreskontrakt. Bovärden kan också hjälpa till med att se om det nya hyreskontraktet verkar vara riktigt.

Socialt kontrakt och tak över huvudet

En person eller familj som står helt utan bostad och som inte kan lösa den akuta situationen på egen hand kan vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Man kan då exempelvis bli hänvisad till ett akutboende eller en tillfällig plats på ett vandrarhem medan man på egen hand försöker hitta en varaktig bostad. Socialtjänsten kan även i särskilda fall och under vissa omständigheter erbjuda ett socialt kontrakt. Det kan exempelvis handla om fall som involverar barn som far illa eller när någon utsätts för våld i en relation.

Senast publicerad: