Månad 2-5 • Hälso- och sjukvård • Kommun

Hälsosamtal i skolan

När den nyanlända eleven gått en tid i skolan har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven.

På samtalet pratar man tillsammans om elevens hälsa. Varje skola har en skolsköterska och kontaktuppgifter till den får du av skolan.

Senast publicerad:

Kontakt

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
432 41 Varberg

0340-880 00