Månad 2-5 • Hälso- och sjukvård • Region

Hälsoundersökning

Alla flyktingar som kommer till Sverige har rätt till en hälsoundersökning. Det krävs inget personnummer för detta.

Syftet med undersökningen är att identifiera personer som är i behov av omedelbar vård eller vård som inte kan vänta, spåra och förebygga spridning av smittsam sjukdom och informera om möjligheterna att få del av svensk hälso- och sjukvård och tandvård.

Hur olika grupper får en tid för hälsoundersökning skiljer sig åt:

  • De som har sökt och fått uppehållstillstånd på plats i Sverige har oftast gjort hälsoundersökningen under tiden som asylsökande. Har man inte gjort det ska man kontakta sin vårdcentral för att boka tid.
  • Kvotflyktingar och andra anvisade nyanlända som inte gjort sin hälsoundersökning får hjälp av kommunens integrationsenhet att boka tid för en undersökning efter att de kommit till Varberg.
  • Övriga vuxna flyktingar, till exempel de som fått uppehållstillstånd för att de har anhörga här, ska kontakta sin vårdcentral för att boka tid för hälsoundersökning.
  • Barn som fått uppehållstillstånd i Sverige för att de har anhöriga här får en tid för hälsoundersökning av skolsköterskan i samband med det första hälsosamtalet i skolan.

Vårdcentralen Tvååker har ett särskilt ansvar för att planera och genomföra hälsoundersökningar för flyktingar i Varberg.

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl, gör en asylutredning och fattar beslut i ärendet.

Flyktingar är människor som flyr från väpnade konflikter eller förföljelse. Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler. De flyktingar som befinner sig i Sverige men som ännu inte fått sitt behov av skydd prövat och godkänt är asylsökande. En flykting kan också vara nyanländ, anvisad nyanländ eller kvotflykting.