Månad 2-5 • Hälso- och sjukvård • Region

Lista sig på vårdcentral

När en person blir folkbokförd och får sitt personnummer blir hen automatiskt tilldelad den vårdcentral som ligger närmast hemmet. Vilken det blir styrs av var man bor. Om en privat vårdcentral ligger närmast blir man listad där.

I Halland finns det så kallade fria vårdvalet som innebär att man själv kan välja vilken vårdcentral man vill tillhöra/vara listad på. Ibland kan det finnas praktiska orsaker till att en person listar sig på en annan vårdcentral än den som ligger närmast. Till exempel att det är smidigare att vara listad på en vårdcentral i centrala Varberg om man bor utanför stan på en plats där det inte finns någon vårdcentral i närheten. Anvisade nyanlända kan få hjälp att byta vårdcentral av en mottagningssamordnare på kommunens integrationsenhet. 

Reservnummer

Den som sökt vård innan folkbokföring och personnummer blivit klart har fått ett reservnummer av vården. När man blivit listad på en vårdcentral är det viktigt att vid första besöket tala om att man har ett reservnummer. Det gör det enklare för vårdpersonalen att få fram information om patienten och lägga ihop de uppgifter som finns.

Välja vårdcentral

Val av vårdcentral görs antingen genom att logga in på 1177.se eller genom att fylla i och lämna eller skicka in en vårdvalsblankett till den vårdcentral man valt. Om alla i en familj ska byta vårdcentral behöver man fylla i en blankett för varje person.

Söka vård

I första hand ska man söka vård hos den vårdcentral man tillhör. Men en vårdcentral kan inte neka en person hjälp på grund av att hen inte är listad där om det handlar om vård som inte inte kan vänta.

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

När en person utan personnummer behöver registreras i vårdsystemet skapas ett reservnummer. Reservnumret gäller bara i hälso- och sjukvårdens journalsystem och kan inte användas i något annat myndighetssystem.