Månad 2-5 • Registrering • Stat

Personnummer

En del har redan ett personnummer när de flyttar till Varberg. Andra har anmält flytt till Sverige och väntar på att Skatteverket ska utreda och fatta beslut om folkbokföring och personnummer. Ytterligare andra har ännu inte gjort sin anmälan.

Det kan ta upp till 18 veckor från att anmälan om flytt till Sverige lämnats in tills beslut om folkbokföring och personnummer blir klart. Ibland finns det för många personnummer på ett visst datum vilket innebär att en person som är född 1983-01-01 kan få ett personnummer som börjar med 1983-01-03.  

Personnumret är en identitetsbeteckning som används i kontakt med både myndigheter och privata företag. Personnummer behövs bland annat för att kunna ta emot olika ersättningar från Försäkringskassan, öppna bankkonto, ansöka om id-kort och e-legitimation. Det är också många företag som ställer krav på att det finns ett personnummer för att man ska få teckna avtal och abonnemang med dem. Detta gäller exempelvis många försäkringsbolag och företag som erbjuder internet- och telefonitjänster.

Den som fått sitt personnummer bör meddela socialtjänsten, skolan och eventuella vårdkontakter. Det är inte alltid de får den informationen automatiskt. Den som har fått sitt personnummer kan välja vilken vårdcentral hen vill tillhöra.

Senast publicerad:

Ordlista

På Statens servicecenters servicekontor kan medborgare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.