Månad 2-5 • Etableringsprogram • Stat

Rapportera aktiviteter till Arbetsförmedlingen

Den som deltar i etableringsprogrammet ska lämna in en aktivitetsrapport varje månad mellan den 1:a och 14:e. I aktivitetsrapporten redogör man vad man gör för att komma närmare ett jobb. Att läsa SFI eller ha praktik är exempel på aktiviteter som man ska rapportera. Den som inte lämnar in sin rapport kan bli av med ersättningen från Försäkringskassan.

Det kan vara svårt att förstå skillnaden på att söka etableringsersättning från Försäkringskassan och att aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen och det är viktigt att göra båda två för att få ersättning. Eftersom ansökan om ersättning måste göras före den 7:e varje månad brukar det vara bäst att göra rapporteringen till Arbetsförmedlingen samtidigt för att det inte ska bli fel. Den som inte kan rapportera eller ansöka om ersättning själv eller saknar mobilt bank-ID kan få hjälp med detta på Statens servicecenter.

Vanliga frågor från nyanlända

När någon inte rapporterat eller har ogiltigfrånvaro brukar Arbetsförmedlingen skicka ut ett brev med en varning om att man kan få sin ersättning sänkt. Handlar det om enstaka dagar brukar det inte leda till en sänkning direkt utan brevet är en varning om att det kan hända om man har mer frånvaro och inte deltar i det man ska. Det är ganska vanligt, särskilt i början, att man inte vet hur och till vem man ska anmäla att man är sjuk eller hemma för vård av barn och att man därför får ogiltig frånvaro. För att Arbetsfömedlingen ska ta bort varningen eller sänkningen behöver man kunna visa att något blivit fel.

Senast publicerad: