Månad 6-24 • Registrering • Stat

Deklarera

Den som arbetar och har en inkomst ska deklarera precis som alla andra men är det första gången man får deklarationspappren på posten är det inte alltid så enkelt att veta vad man ska göra.

Alla som får en deklarationsblankett hemskickad ska deklarera. På statens servicecenter kan man få hjälp med att förstå och fylla i deklarationen.

Senast publicerad: