Månad 6-24 • Etableringsprogram • Stat

Klar med etableringsprogrammet

För de flesta avslutas deltagandet i etableringsprogrammet ungefär två år efter att man första gången skrev in sig på Arbetsförmedlingen. När etableringsprogrammet avslutas upphör rätten till de ersättningar som är kopplade till programmet. För den som inte börjat studera eller fått ett arbete gäller nu samma regelverk och möjligheter till stöd som andra arbetssökande.

Tiden man kan delta i etableringsprogrammet är 24 månader. För en del tog det kanske lite tid innan man började och en del kan ha gjort uppehåll under perioden men för de flesta avslutas deltagandet i programmet ungefär två år efter att man första gången skrev in sig på Arbetsförmedlingen. För den som inte börjat studera eller fått ett arbete gäller nu samma regelverk och möjligheter till stöd som andra arbetssökande. För många innebär det att man i stället skrivs in i Jobb- och utvecklingsgarantin. Det är ett annat program som Arbetsförmedlingen har och som riktar sig till personer som varit arbetslösa länge. I programmet ingår liknande insatser som i etableringsprogrammet såsom möjlighet till praktik, arbetsträning och utbildning.

När etableringsprogrammet avslutas upphör rätten till de ersättningar som är kopplade till programmet. Ersättningen för deltagagandet i jobb och utvecklingsgarantin är lägre än de ersättningar man får för sitt deltagande i etableringsprogrammet och har man inte någon inkomst från arbete kan man behöva ansöka om ekonomiskt bistånd för att ha råd med hyra och mat etcetera.

En del kan även få stöd och hjälp med att hitta ett arbete genom insatser från kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). Det är alltid Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen som anvisar en person för att skrivas in på AME, som sedan kartlägger och utreder vilka insatser som behövs för att personen ska komma närmare arbetsmarknaden eller få ett arbete.

Senast publicerad: