Månad 6-24 • Etableringsprogram • Stat

Praktik

Det finns olika anledningar till att en person har eller gör praktik. Vad ett jobb eller yrke innebär i praktiken kan se väldigt olika ut i olika länder. Att göra praktik är därför ett bra sätt att bättre förstå vad ett jobb faktiskt innebär och om det passar för en själv.

Nyanlända som funderar på att gå en yrkesutbildning blir ofta rekommenderade att göra en kortare praktik innan man söker eller börjar en yrkesutbildning. För den som väljer att gå en yrkesutbildning utgör praktik på en arbetsplats ofta obligatorisk del av studierna. För andra kan praktik på en arbetsplats främst handla om att få möjlighet att praktisera sin svenska och få en inblick i hur det fungerar på en arbetsplats och där själva yrkeskunskapen inte är det viktigaste. Möjligheten att öva på språket och få kontakter som kan leda till jobb är såklart också anledningar till att många väljer att göra praktik.

På de flesta arbetsplatser krävs det att man kan i alla fall lite svenska för att praktiken ska bli givande och fungera.

Om du deltar i etableringsprogrammet är det din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen som hjälper dig att hitta rätt praktikplats. Ibland skickar Arbetsförmedlingen uppdraget att hitta praktik till kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) då är deras personal som hjälper till.

Senast publicerad: