Månad 6-24 • Fritid • Kommun

Skaffa lånekort på biblioteket

Att möjligheten finns att låna böcker gratis på ett bibliotek är inte självklart för alla. Många känner inte heller till vilket utbud av böcker det finns på biblioteket, att det finns böcker för barn, att finns på många olika språk att det finns lättlästa böcker även för vuxna. På biblioteket finns också plats för att sitta och studera och det går att få hjälp med att skriva ut papper och göra kopior.

Biblioteket är också en mötesplats där det anordnas aktiviteter såsom sagostund, språkacafé och föreläsningar. Biblioteket brukar också ha särskilda aktiviteter för ban under skolloven.

För att kunna låna böcker behöver man ett lånekort. Ansökan om lånekort kan göras på bibliotekets hemsida eller på plats på biblioteket. Även barn kan få eget lånekort och låna böcker själva.

Senast publicerad: