Månad 6-24 • Fritid • Kommun

Sociala nätverk och fritidsaktiviteter för vuxna

En del väljer att flytta till Varberg för att man har familj eller vänner som redan bor här. Men för många, bland annat de kvotflyktingar som kommunen tar emot, är det en helt ny miljö där man saknar nätverk och inte känner någon.

Ofta önskar man att tidigt få träffa någon från samma land eller som talar samma språk som en själv. Kulturguiderna tillsammans med integrationsenheten brukar därför försöka matcha de som precis kommit med någon som varit här lite längre och som har en liknande familjesituation eller delar något intresse. De flesta som själva varit i samma situation är ofta väldigt hjälpsamma och kan förstå vilka frågor och funderingar som finns.

I många länder är trosuppfattning och religion en viktig del i livet och vardagen. Kulturguiderna kan hjälpa till med att hitta och etablera kontakt med ett religiöst samfund.

Att hitta forum för att träffa svenskar och lära sig språket är inte alltid helt enkelt men det finns många föreningar som anordnar aktiviteter och gärna välkomnar nyanlända. Att gå på ett språkcafé kan vara ett enkelt sätt att få kontakter och öva på språket. Den som undrar över något eller vill ha hjälp med att hitta ett socialt sammanhang är alltid välkommen att kontakta någon av kulturguiderna.

Alla anvisade nyanlända erbjuds en kontakt med en kulturguide i samband med att de flyttar hit och kan få förslag och hjälp med att hitta en aktivitet som passar hen.

Senast publicerad: