Månad 6-24 • Etableringsprogram • Stat

Söka jobb

För de allra flesta är det en självklarhet att man ska jobba och försörja sig själv och sin familj när man kommer hit och målet för de som deltar i etableringsprogrammet är att insatserna ska leda till att man får ett arbete eller börjar studera.

Att söka jobb och få kontakt med arbetsgivare är dock inte helt enkelt utan kräver både arbete och tålamod. I etableringsprogrammet kan deltagaren ta del av kurser där man lär sig skriva ett CV och personligt brev men också mer om hur det fungerar på arbetsplatser i Sverige. Men som för många andra är kontakter och möjlighet att få visa vad man går för det viktigaste.

En hel del skaffar något jobb samtidigt som de deltar i etableringsprogrammet, exempelvis efter att ha gjort praktik eller gått klart en utbildning. Den som är snabb på att lära sig svenska, eller kan engelska, och vill jobba i servicebranscher som hotell och restaurang, eller tidigare jobbat inom något hantverksyrke, får ofta jobb. Det kan också finnas möjlighet att få jobb med så kallat anställningsstöd.

För den som saknar både arbetslivserfarenhet och utbildning är det svårare att komma in på arbetsmarknaden vilket kan leda till uppgivenhet och frustration. Då kan det behövas lite uppmuntran och en påminnelse om att det inte är ovanligt att även svenskfödda väljer att byta yrkesväg och startar en utbildning när man är lite äldre.

Feriearbete

För ungdomar som vill sommarjobba kan kommunens feriearbete bli en första kontakt med arbetsmarknaden. Ansökan skickas in via kommunens hemsida under perioden februari-mars.

Senast publicerad: