Månad 6-24 • Skola • Kommun

Söka till nationellt gymnasieprogram

Nyanlända ungdomar som vill läsa ett nationellt gymnasieprogram behöver göra en ansökan på samma villkor som alla andra ungdomar och chanserna att bli antagen beror dels på hur många sökande det är till ett begränsat antal platser, dels på vilka betyg man har.

Nyanlända ungdomar som är 16 -19 år och börjar på gymnasieskolans Språkintroduktion när de kommer till Sverige hinner ofta inte få behörighet att söka nationellt program innan de blir för gamla. Detta eftersom den som börjar på ett nationellt gymnasieprogram inte får ha fyllt 20 år när hen börjar. Den som börjat ett nationellt program och fyller 20 år under utbildningen får läsa klart sitt program.

Det går att läsa på introduktionsprogrammet tom vårterminen de år eleven fyller 20 år. Den som inte är behörig att komma in på ett nationellt gymnsieprogram kan då fortsätta sina studier på vuxenutbildningen eller på folkhögskola. En del har också möjlighet att börja i etableringsprogrammet och ta del av utbildningsinsatser inom ramen för det.

De nyanlända elever som börjat i svensk skola de senare årskurserna i grundskolan och som inte klarat att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, och som blir för gamla för att gå kvar i grundskolan, har också möjlighet att läsa Språkintroduktionsprogrammet för att få behörighet till ett nationellt program.

För den som går på gymnasiet finns studie och yrkesvägledare (SYVARE) på skolan som kan hjälpa till med att förklara och vara bollplank för frågor om vilka utbildningar som finns och vad man kan välja.

Senast publicerad:

Ordlista

Gymnasieskolans introduktionsprogram för elever som inte kan svenska.