Månad 6-24 • Hälso- och sjukvård • Region

Söka vård och tandvård

Personer som varit på flykt och levt som flyktingar under lång tid har ofta ett eftersatt vårdbehov. Anvisade får den första tiden hjälp av integrationsenhetens mottagningssamordnare med att boka tider, läsa kallelser och hitta till rätt mottagning.

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdssystem ser väldigt olika ut i olika länder och på många platser kan man direkt kontakta en läkare inom det område man söker vård. I Sverige ska man alltid i första hand kontakta sin vårdcentral, förutom vid väldigt akuta tillstånd. Den som inte aktivt valt att lista sig på en vårdcentral tillhör i de flesta fall den vårdcentral som ligger närmast där man bor.

Det kan vara svårt att själv boka en läkartid då bokningssystemen över telefon ofta innebär olika knappval som förutsätter att man kan svenska. Har man mobilt bank-ID kan 1177.se vara ett sätt att boka tid. På en del vårdcentraler har man drop-in mottagning vilket kan vara enklare om det är svårt att komma fram på telefon. Personer som inte kan svenska har alltid rätt till tolk i sina kontakter med vården och det är vårdinstansen som ska boka tolk när det behövs.

Personer som varit på flykt och levt som flyktingar under lång tid har ofta ett eftersatt vårdbehov. Efter att hälsoundersökande är gjord är det därför vanligt att det skickas ut kallelser för besök på exempelvis röntgenmottagningen för att röntga lungorna eller till infektionsmottagningen i Halmstad. Barn som inte blivit vaccinerade blir kallade till vårdcentralen för att få de vaccinationer som ingår i våra ordinarie hälsoprogram. När man fått personnummer skickas också kallelser automatiskt ut för cellprov och mammografi. Det kan alltså bli en hel del läkarbesök under en period och det är inte alltid helt enkelt att hålla reda på vem som ska till vilken mottagning och när, särskilt inte om man är många i familjen. Det är viktigt att den som söker vård tar med sig och visar sitt ID-kort när hen söker vård.

Anvisade får den första tiden hjälp av integrationsenhetens mottagningssamordnare med att boka tider, läsa kallelser och hitta till rätt mottagning.

Tandvård

Vuxna som fyllt 24 år behöver själva boka och betala för tandvård, för barn och unga under 24 år är tandvård gratis. De flesta tandläkare erbjuder möjligheten att lägga upp en avbetalningsplan för större kostnader om man inte kan betala hela summan på en gång.

Den som får ekonomiskt bistånd kan få hjälp med kostnader för behandling av akuta besvär som tandvärk, trasiga lagningar eller inflammation. Personer som har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd över längre tid kan även i vissa fall få hjälp med kostnader för nödvändig tandvård som inte är akut.

Anvisade kan få hjälp att boka tandläkartid för akuta besvär av en mottagningssamordnare.

Senast publicerad: