Månad 6-24 • Etableringsprogram • Stat

Utbildning

För de flesta jobb i Sverige krävs det att man har en utbildning. Det hänger till viss del ihop med att även vad som tidigare sågs som enklare jobb förr, idag kräver annan kunskap och kompetens.

Jobb inom exempelvis industri eller jordbruk kräver ofta att man kan hantera avancerad teknologi. Arbeten inom service- eller vårdsektorn kräver att man kan läsa och skriva men också hantera datorer och olika program. Så här ser det ju dock inte ut överallt i världen. Därför kan det ibland vara svårt att förstå varför man inte kan arbeta med det man gjorde tidigare eller varför det krävs en flera år lång utbildning för att kunna jobba med något som man tänker är ett enklare jobb.

Utbildningssystemen skiljer sig också åt mellan länder och i de flesta andra länder behöver man betala själv för studier på högre nivå, något som det för en del aldrig varit möjligt att ens fundera på. Medan andra har en utbildning med sig från hemlandet och räknar med att kunna jobba inom sitt yrke som tidigare. Den som har studerat i ett annat land kan man få hjälp att validera sina betyg. Det vill säga få dokument som talar om vad utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Deltagare i etableringsprogrammet kan ta del av olika utbildningar och kurser beroende på vilken nivå man befinner sig och vilka framtidsplaner man har. Tillsammans med en handläggare på Arbetsförmedlingen gör man en plan för vilka utbildningar och kurser som är lämpliga. För att få en plats på en utbildning eller kurs behöver deltagaren ofta söka eller göra anmälan själv. En del kurser startar flera gånger per år medan andra kanske bara startar en gång per år eller är en tillfällig satsning. Många utbildningar kräver att man klarat en viss nivå i sina svenskkunskaper för att man ska få en plats och ha förutsättningar att klara studierna.

Utbildningsplikt

Den som har kort utbildning omfattas av något som kallas utbildningsplikt. Det betyder att man som deltagare i etableringsprogrammet måste studera SFI, samhällsorientering och grundläggande eller gymnasial nivå på Komvux eller allmän kurs på folkhögskola.


Senast publicerad:

Ordlista

Svenska för invandrare (ofta förkortat SFI) är en kvalificerad språkutbildning i svenska som ger betyg på olika nivåer. Det är kommunen som ansvarar för att erbjuda SFI och undervisningen är gratis för den som deltar.