Varbergs Sessions logga: Namnet Varberg Sessions står med versaler i turkos mot en svart bakgrund.

  Varberg Sessions

  Varberg Sessions är en dag med inspirerande föreläsningar av nyckelpersoner inom stadsutveckling, arkitektur och samhällsplanering.

  Syftet med Varberg Sessions är att inspirera och visa på möjligheter och alternativ. Att i visionens anda uppmuntra till nytänkande, framåtanda, mod och kunskap – egenskaper som är viktiga för både politiker och tjänstepersoner när det gäller att planera och skapa framtidens Varberg. 

  Här är en kort sammanfattning av de fyra Varberg Sessions som varit hittills:

  Varberg Sessions #04

  Den 15 januari 2020 slogs dörrarna upp för Varberg Sessions #04. Socialantropolog Viktoria Walldin från White Arkitekter och Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad, föreläste om framtidens städer.
  I en fullsatt Nöjeshallen på Arena Varberg satt företagare, studenter, politiker, tjänstepersoner, Varbergsbor och representanter från bygg- och fastighetsbranschen.

  Varberg Sessions #04 hade temat: Den delande staden. Idag vill allt fler bo i städer. Människor och bilar ska samsas på samma yta. Så hur bygger vi våra städer så att de matchar hur människors behov faktiskt ser ut?

  Viktoria Walldin pratade om stadsutveckling ur ett socialt perspektiv. Hur kommer det sig till exempel att unga flickor inte tar plats i offentliga miljöer på samma sätt som unga pojkar? Och vad är det som får människor att vilja vara på en plats?

  Alexander Ståhle gav en inblick i bilens århundrade och vilka konsekvenser vi har av att våra städer är uppbyggda runt och för bilen. Att det idag är faktorer som gångavstånd och bilfritt som gör bostadsområden attraktiva, och att bland annat digitaliseringen gör att vi står inför enorma förändringar. Har bilen ens en framtid, mer än som en hobby?

  Moderator var Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv. Han var moderator även på Varberg Sessions #03 och är själv en av Sveriges drivande röster när det gäller stadsutveckling.

  Varberg Sessions #03

  Varberg Sessions #03 ägde rum 2018. Temat var "Att mötas i staden" och handlade om goda offentliga mötesplatser och om hur viktigt det är att skapa platser i staden som tillhör alla.
  Föreläste gjorde Monica von Schmalensee, arkitekt och en av grundarna till Sweden Green Building Council, och Fredrika Friberg, stadskratör i Nacka.

  Varberg Sessions #02

  Temat för Varberg Sessions #02 var "Att bygga stad". Året var 2016 och inbjudna förläsare var Göran Cars, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter. De berättade om sin syn på hur man bygger en stad som är ändamålsenlig, hållbar - och vacker. Mark Isitt, journalist, författare och debattör med stadsplanering och arkitektur som specialområde, var moderator.

  Varberg Sessions #01

  Det allra första Varberg Sessions gick av stapeln 2015. Inbjudna talare var före detta kommunalrådet Ilmar Reepalu (S) och professor Åke E. Andersson. Tillsammans berättade de om hur Malmö lyckades med sin förvandling från nedgången industristad till en förebild när det gäller stadutveckling.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Fakta

  Till Varberg Sessions bjuder Varbergs kommun in tjänstepersoner från kommunen och grannkommuner, representanter från bygg- och fastighetsbranschen samt företrädare från hållbarhetsföretag.

  Ett antal biljetter går också till studenter från Campus och Peder Skrivares skola samt kommuninvånare i Varberg.