Naturvall Getterön

  Projekt Naturvall Getterön är en förutsättning för att bedriva hamnverksamhet i den nya hamndelen i Farehamnen. Att bygga en naturvall syftar till att skydda Natura2000 för ljuspåverkan från hamnens verksamhet.

  Hur kommer det att bli?

  Naturvallen sträcker sig från korsningen Östra Hamnvägen/Getterövägen och ca 550 m västerut utmed Getterövägen. Där viker den sedan av och sträcker sig ytterligare ca 200 m söderut mot Astridviken.


  I korsningen Östra Hamnvägen/Getterövägen ska en ny cirkulationsplats anläggas och i samband med det byggs även en ny infartsgata in till hamnen (länk kommer). Det betyder att när det projektet är klart så kan Västra Hamnvägen stängas och även den bli en del av naturvallen.


  Målet är att naturvallen ska upplevas som en integrerad del i landskapen och fungera som en grön skyddszon mellan hamnen och Natura2000.
  Det kommer finnas möjlighet att promenera uppe på naturvallen och att stanna till och titta på fågellivet i naturreservatet och även på hamnverksamheten.

  Aktuellt i projektet

  Just nu pågår projektering vilket innebär att naturvallens utformning tas fram och beskrivs. I början på 2023 kommer de första arbetena påbörjas och naturvallen ska vara klar samtidigt som hamnverksamheten flyttar till den nya hamndelen.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Marie Johansson
  Projektledare
  Fakta

  Naturvall utmed Getterövägen.

  Läs mer