Två barn leker med klossar på golvet. 

  Foto: Mostphotos

  Bläshammar förskola

  Bläshammar växer med nya bostadsområden och vi planerar för en ny förskola i området.

  Förskolan ska ha 120 platser fördelat på tre sektioner och vara i ett plan. Förskolan ska bland annat innehålla hemvister för förskolegrupper, sovplatser, kök, matsal och förråd för el-lådcyklar.

  Denna förskola kommer att samarbeta med Siers förskola. Utemiljön för den nya förskolan ska komplettera Siers utemiljö.

  Tidplan

  Upphandling av entreprenör sker i början av 2023. Förskolan är beräknad att vara klar hösten 2024.

  Karta


  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I Bläshammar växer nya bostadsområden fram i olika etapper och vi planerar för nya förskola i området.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad