Lärare föreläser vid vit tavla, elev i förgrunden

  Foto: Hidvi Group

  Peder Skrivares skola, framtida gymnasieplatser

  Vi behöver fler gymnasieplatser i kommunen. Framtidens elever i Varberg ska ha möjlighet att välja en utbildning och gymnasieskola i kommunen.

  Varberg växer och lokalerna för Peder Skrivares gymnasieskola börjar bli fulla. Det behövs cirka 1000 nya gymnasieplatser i kommunen.

  Kommunstyrelsen har tagit beslut om att starta en förstudie som visar på möjligheten att bygga ut Peder Skrivares skola. Förstudien väntas pågå till våren 2023 och fokuserar på att inhämta kunskap om hur vi bäst bygger ut befintlig skola.

  Skanska är upphandlade som entreprenör för ombyggnationen som innefattar om- och tillbyggnad, idrottshall och parkeringshus.

  Ta en 360-tur över skolan! Länk till annan webbplats.

  Ändring av detaljplan

  För att möjliggöra en utbyggnad av Peder Skrivares skola behöver detaljplanen förnyas.

  Ändring av detaljplan för Peder Skrivares gymnasieskola

  Evakuering inför byggtiden

  Redan höstterminen 2023, innan den större tillbyggnationen av Peder Skrivares skola startar, behöver gymnasieskolan fler lokaler. Vi planerar därför för en modullösning på fastigheten Renen 13.

  Det handlar om cirka 150 elever, både ungdomar och vuxna, samt elevhälsa och administration. Undervisningslokaler, kök och matsal, utemiljö, cykel- och bilparkering kommer att iordningställas på tomten.

  Förberedande arbeten startar i januari och vi planerar uppsättning av moduler under våren 2023.

  Karta över fastigheten Renen 13 som visar var moduler för undervisning och matsal samt parkering placeras. 

  Karta över fastigheten Renen 13 som visar var moduler för undervisning och matsal samt parkering placeras.

  Den sista etappen av saneringen i området påverkas inte av planerna på moduler.

  Saneringen av Renen

  Tidplan

  Byggnation är planerad till 2024-2028.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Varberg behöver fler gymnasieplatser och vi utreder hur vi kan bygga till Peder Skrivares skola.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad