Lärare hjälper en elev med ipad i handen. Flera elever finns runt omkring.

  Foto: Hidvi Group

  Grundskolor Varbergs centrum

  När staden växer behövs också fler skolor i centrala Varberg.

  Tidigt i processen utreder vi en ny grundskola med ökat antal elever inom samma fastighet som Håstensskolan. Alla grundskolor i centrum inklusive grundsärskolan ingår i utredningen och beslut om om- och tillbyggnad på flera skolor kan komma framöver.

  Vi arbetar för att få ett beslut om förstudie för en ny Håstensskola.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I en växande stad behövs fler grundskoleplatser.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad