Flicka med Downs syndrom håller upp hand målad med målarfärger 

  Foto: Mostphotos

  Håsten, ny grundskola och ny grundsärskola

  Det behövs fler grundskoleplatser och fler särskoleplatser i Varbergs centrum. En ny grundskola ska byggas på Håsten för båda dessa behov.

  Skolan ska byggas på samma fastighet som dagens Håstensskolan.

  Tanken är en ny grundskola för 750 elever, ny grundsärskola för 100 elever, idottshall och tillhörande utemiljö och parkeringsytor.

  Den befintliga Håstensskolan kommer att vara i drift under byggtiden men ska sedan rivas.

  Ändring av detaljplan

  Genom att ändra byggnadshöjden i detaljplanen kan vi använda marken effektivt och skapa ytor för skolans utemiljö.

  Ändring av byggnadshöjd för Håstensskolan och Bockstensskolan

  Tidplan

  NCC är upphandlade som totalentreprenör för arbetet och byggnation är planerad att starta våren 2023. Inflyttning är planerad till höstterminen 2025.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I takt med att Varbergs tätort växer behövs fler grundskoleplatser och fler platser i grundsärskolan.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad