Den nya förskolan ska byggas enligt samma modell som Stenens förskola i Tvååker, som syns på bilden ovan.

  Limabacka förskola

  Väröbacka växer och därför behövs en ny större förskola så snart som möjligt. Den nya förskolan i Limabacka ska ge plats för 160 barn och är tänkt att ersätta nuvarande Limabacka förskola.

  Limabacka förskolas lokaler börjar bli utdaterade samtidigt som behovet av fler förskoleplatser ökar i området. Vi bygger en ny större förskola när Väröbacka och Limabacka växer.

  Den nya förskolan blir en liten förskola i en större byggnad med åtta avdelningar i två plan. Här blir plats för 160 barn och stor utegård uppdelad i olika zoner. En stor byggnad som rymmer många mindre enheter skapar en bra kombination av den nära trygga verksamheten och många olika möjligheter för barnen att utvecklas.

  Pågående detaljplan

  Förskola och skolverksamhet i Limabacka

  Tidplan

  Målsättningen är att sätta igång byggnationen av förskolan höst/vinter 2023 och att förskolan kan öppna i våren 2025.

  Karta

  Platsen som först utreddes för den nya förskolan ligger längs Varbergsvägen mittemot Väröbacka Gästgiveri. En tidig projektering visade att den valda platsen inte kommer att fungera ur bullerskyddshänsyn.

  Planansökan är nu gjord för fastigheten Värö-Backa 2:4 i
  Limabacka. Fastigheten erbjuder möjlighet att skydda barnen från trafik och eventuellt buller genom att skapa en omslutande utegård som vetter mot skogsbrynet.

  Flygbild över tomten där förskolan ska byggas nära skogsområdet. 

  Flygbild över tomten där förskolan ska byggas nära skogsområdet.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  En ny förskola för 160 barn planeras i Väröbacka/Limabacka.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad