Klassrum med elever sett bakifrån och lärare i bakgrunden. 

  Foto: Mostphotos

  Tångabergsskolan

  I takt med att nya bostadsområden växer fram i Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge behövs fler grundskoleplatser.

  På tomten Torpa-Kärra 15:9 norr om Tångaberg ska en skola och idrottshall byggas. Arbetet är än så länge i ett tidigt skede.

  Skolan ska ge plats för 650 elever från förskoleklass till årskurs 9. Tillsammans med den nya F-9 skolan ska det även byggas en ny fullstor idrottshall och anläggas en utemiljö för skolan samt parkering.

  För att kunna bygga en skola och idrottshall på tomten krävs en detaljplan.

  Tidplan

  Byggnation är planerad till 2024-2026.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I takt med att bostadsområden växer fram i Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge behövs nya grundskoleplatser.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad