Två glada barn ligger på golvet bland klossar i olika färger.

  Foto: Mostphotos

  Trönninge förskola

  Trönninge växer med nya bostäder och behovet av förskoleplatser ökar. Nu planeras för en förskola i kombination med ett äldreboende.

  Den kombinerade förskolan och äldreboendet kommer att ligga söder om Trönningeskolan på andra sidan Lindbergsvägen.

  Tanken är att förskolan ska ha 120 platser. Arbetet är i ett tidigt skede och beslut om förstudie togs våren 2022.

  Pågående detaljplan

  Bostäder och stadsdelspark

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I Trönninge växer nya bostadsområden fram och vi planerar för ny förskola i området.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad