Skiss av hur den nya förskolan i Trönningenäs ska se ut. Tre större träbyggnader som sitter ihop med hjälp av mindre husdelar.

  Trönningenäs förskola

  I Trönningenäs, norr om Varberg, byggs nya bostäder. Nu planeras också en ny förskola i området Fyrstrandsbyn.

  Förskolan ska ha plats för 80 barn, uppdelat på två sektioner. Varje sektion ska innehålla hemvister, kapprum, torkrum, toaletter, skötrum, grupprum och ateljé. En gemensam del i mitten av byggnaden kommer utgöra matsal. I anslutning till matsalen förläggs mottagningsköket. Utemiljön är väl tilltagen med sina 8000 kvadratmeter.

  Utöver huvudbyggnaden med sovaltaner, planeras även varmförråd, kallförråd, återvinningshus och matplats uppföras på tomten. Förskolegården ska innehålla både en ”trygg zon” och en ”vild zon” och allt ska utformas efter barnens behov av fri lek i kombination med lekytor där lekställningar och annan utrustning får ta plats.

  Detaljplanen har vunnit laga kraft

  Förskola vid Trönningenäsvägen

  Tidplan

  Förskolan beräknas stå färdig hösten 2024.

  Följ projektet

  Följ projektet på Varbergs fastighets hemsida.

  Trönningenäs förskola | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Ny förskola i Trönningenäs för 80 barn.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad