Översiktsbild av Trönninge skola med tillbyggnaden inritad invid huvudbyggnaden. 

  Tillbyggnaden placeras på södra delen av skoltomten och dockas an till huvudbyggnaden. Skiss: Fredblad arkitekter

  Trönninge skola, tillbyggnad

  Trönninge växer när nya bostäder byggs och Trönninge skola behöver därför kunna ta emot fler elever. Nu startar arbetet med att bygga ut skolan för ytterligare 200 elever.

  Trönninge skola har idag en kapacitet på 800 elever. Nu förbereder vi för att skolan ska kunna ta emot 1000 elever. Detta görs genom en tvåvånings tillbyggnad, som innehåller bland annat klassrum, grupprum och arbetsplatser för lärarna. Även utemiljön kommer att ses över under projektet.

  Eftersom både detaljplanen och storleken på utemiljön för Trönninge skola tillät en utbyggnad av skolan, så gick planeringen av projektet snabbare än vad som är vanligt. Varbergs fastighet projektleder utbyggnaden och upphandlad entreprenör är Serneke.

  Tidplan

  Arbetet inleddes under våren 2023 och pågår sedan fram till sommaren 2024.

  Följ bygget

  Följ bygget på Varbergs Fastighets webbplats:

  Trönninge skola - tillbyggnad | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Det behövs fler grundskoleplatser i Trönninge och vi bygger till Trönninge skola för ytterligare 200 elever.

  Rubrik

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Från idé till färdigt bygge

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad