Elever sitter runt en bärbar dator

  Foto: Mostphotos

  Trönninge skola, tillbyggnad

  Trönninge växer med nya bostäder och Trönninge skola behöver kunna ta emot flera elever. Vi planerar för en tillbyggnad på skolans område.

  Trönninge skola har idag en kapacitet på 800 elever. Då fler bostäder planeras i området planerar vi för att skolan i framtiden ska kunna ta emot 1000 elever. Detta görs genom en tillbyggnad uppdelat i två våningar, som innehåller bland annat klassrum, grupprum och arbetsplatser för lärare.

  Tidplan

  Nu görs upphandling av entrprenör för tillbyggnaden. Planerad byggstart under 2023.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Det behövs fler grundskoleplatser i Trönninge och vi planerar därför en tillbyggnad av Trönninge skola.

  Rubrik

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Från idé till färdigt bygge

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad