Fem elever sitter vid sina bänkar i en skolsal. En kille har en ipad i handen.

  Foto: Hidvi Group

  Väröbacka grundskola, tillbyggnad

  Väröbacka växer som ort och vi planerar nu för fler grundskoleplatser i samhället.

  Vi har påbörjat en förstudie för att se hur vi löser behovet av fler platser i framtiden.

  Väröbackaskolan behöver plats för fler elever. Det innebär en ombyggnad av befintlig skola och en tillbyggnad på fastigheten. I projektet ingår att övriga delar ska ses över och renoveras.

  Även utbyggnad av idrottshallens omklädningsrum ingår i projektet.

  Tidplan

  Byggnation är planerad till 2023-2025.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenni Wennerström
  Projektledare
  Fakta

  När Väröbacka växer som ort behövs fler grundskoleplatser.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad