Bild på två innebandyspelare med klubba som spelar i en idrottshall

  Foto: Mostphotos

  Idrottshall Håsten

  I takt med att fler grundskoleplatser ska byggas behövs också tillgång till idrottshallar för undervisning och föreningsverksamhet.

  En ny idrottshall utreds tillsammans med ny grundskola i centrum. Vid beslut om en ny större skola i området Håsten krävs tillgång till idrotthall för idrottsundervisning. En ny idrottshall kan också erbjuda plats för fritids- och föreningsverksamhet.

  I ett åtgärdsval utreder vi nu olika alternativ för att skapa plats för undervisning och föreningsverksamhet.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Tina Wagner
  Projektledare
  Fakta

  En ny idrottshall utreds tillsammans med ny grundskola i centrum.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad