Bild på två innebandyspelare med klubba som spelar i en idrottshall

  Foto: Mostphotos

  Idrottshall Håsten

  I takt med att fler grundskoleplatser ska byggas behövs också tillgång till idrottshallar för undervisning och föreningsverksamhet.

  En ny idrottshall planeras tillsammans med ny grundskola och ny grundsärskola på Håsten. En ny större skola i området Håsten kräver tillgång till ny idrotthall för idrottsundervisning. En ny idrottshall kan också erbjuda plats för fritids- och föreningsverksamhet.

  Tidplan

  NCC är upphandlade som totalentreprenör för arbetet och byggnation är planerad att starta 2023. Inflyttning är planerad till höstterminen 2025.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenni Wennerström
  Projektledare
  Fakta

  En ny idrottshall planeras tillsammans med ny grundskola i centrum.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad