Två tjejer spelar basket i en idrottshall

  Foto: Mostphotos

  Idrottshall Peder Skrivares skola

  I takt med att fler gymnasieplatser behövs på Peder Skrivares skola behövs också ny idrottshall för undervisning och föreningsverksamhet.

  En ny idrottshall utreds tillsammans med tillbyggnad av Peder Skrivares skola. Vid beslut om tillbyggnad av gymnasieskolan krävs tillgång till idrotthall för idrottsundervisning. En ny idrottshall kan också erbjuda plats för fritids- och föreningsverksamhet.

  Skanska är upphandlade som entreprenör för ombyggnationen som innefattar om- och tillbyggnad, idrottshall och parkeringshus.

  Byggnation är planerad till 2024-2028.

  Ta en 360-tur över skolan! Länk till annan webbplats.

  Ändring av detaljplan

  För att möjliggöra en utbyggnad av Peder Skrivares skola och ny idrottshall behöver detaljplanen förnyas.

  Ändring av detaljplan för Peder Skrivares gymnasieskola

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  En ny idrottshall utreds tillsammans med fler gymnasieplatser på Peder Skrivares skola.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad