Bild över gräsmatta, blå himmel och ett fotbollsmål.

  Här är stället för nya mötesplatsen.

  Mötesplats Väröbacka

  Nu planerar vi för att skapa en ny mötesplats centralt i Väröbacka.

  Vi har haft en dialog med vägföreningen vid platsen och tagit fram ett förslag för mötesplatsen. Det handlar om att skapa en plats för aktivitet med utegym och boule samt möjlighet att träffas. Mötesplatsen kommer att finnas vid grönområdet mellan Gästgivaregården och Vallavägen.

  Byggstart är planerad till våren 2023.
  Översikt för projektet:

  Plan Väröbacka mötesplats Pdf, 347.7 kB.

  Vad innebär projektet Mötesplatser?

  Varbergs kommun har under flera år utvecklat mötesplatser på mindre orter i kommunen och på landsbygden. I dialog med lokala grupper har vi förbättrat befintliga mötesplatser eller skapat nya.

  Hamn- och gatuförvaltningen har investeringspengar för ett antal år framåt för att utveckla mötesplatser i serviceorter och på landsbygd.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Anna Baeck
  Projektledare
  Fakta

  Ny mötesplats i Väröbacka