Motionsspår Höråsen

  I höst planerar vi att starta med upprustning av Höråsens motionsspår.

  Hur kommer det att bli?

  Under vecka 33 påbörjar vi en upprustning av Höråsens motionsspår.

  Det handlar främst om att utrusta motionsspåret med markbunden strömförsörjning för motoionsslingans belysningsanläggning. Gamla trästolpar ersätts med galvade belysningsstolpar för befintliga armaturer som ses över.

  • Träd som utgör en säkerhetsrisk samt sly utmed spårets kanter kommer attfällas/röjas.
  • Där behov finns görs dräneringsarbete
  • Spåret kommer att få en ny beläggning
  • Informationstavla samt avståndsmarkeringar längs spåret sätts upp.

  Arbetet kommer delas upp i två delar med avstängningar med kravallstaket. På staketet kommer även information om projektet med QR-hänvisning sättas upp till kommunens hemsida

  Arbetet planeras vara färdigt under hösten 2022

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jimmie Rosell
  projekledare
  Fakta

  Dränering av delsträcka och ny belysning.

  Läs mer