Illustration över den nya läktaren

  Ombyggnation av Varberg Energi Arena

  Varberg Energi Arena, tidigare kallad Påskbergsvallen, byggs om för att möta Svenska Fotbollsförbundets krav för spel i herrallsvenskan.

  Varbergs Bois herrlag gick upp i Allsvenskan i slutet av 2019. För att laget ska tillåtas spela på sin hemarena Påskbergsvallen krävdes en ombyggnation av vallen. Ombyggnationen sker i två etapper då serien startade vid månadsskiftet mars/april 2020 och tiden för insatserna som krävdes då var knapp.

  Svenska fotbollsförbundet gav Varbergs Bois dispens att spela på Påskbergsvallen 2020. Detta för att det fanns ett politiskt beslut om investeringen för att Påskbergsvallen ska uppfylla arenakraven.

  Etapp 1

  Etapp 1 genomfördes våren 2020 och fokuserade på säkerhet och att öka kapaciteten för publikflöden vid entréer och toaletter. I etapp 1 lokalanpassades även befintliga byggnader för mediarum och omklädningsrum för bortalag.

  Etapp 2

  Från hösten 2022 pågår en större ombyggnation som behöver göras för att arenan ska godkännas av Svenska fotbollsförbundet. Det byggs nya läktare och serviceutrymmen. Etapp två väntas stå färdig under 2023.

  Följ bygget på Varbergs fastighets webbplats Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobbson
  Beställare kommunstyrelsens förvaltning
  Kontakt
  Filip Sundvisson
  Projektledare Varbergs fastighet
  Fakta

  Varberg Arena, tidigare Påskbergsvallen, byggs om för att möta Svenska Fotbollsförbundets krav för spel i herrallsvenskan.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad