Skiss över hur skateparken kan komma att se ut

  En skiss över den kommande skateparken. Illustration: Bryggeriet Bygg

  Skatepark i centrala Varberg

  Nu är skateparken i centrala Varberg snart helt klar! Här finns streetyta och parkterrain med en bowl tillsammans med gott om plats för häng.

  En skatepark har byggts i centrala Varberg. Parken ligger på en del av grönytan mellan Varbergs idrottshall och Påskbergsskolan vid Danska vägen.

  Det kommunala bolaget Varbergs Fastighets AB projektleder bygget av skateparken och Gustav R Johansson Entreprenad AB är upphandlade som totalentreprenör för byggnationen, som startade sommaren 2022.

  Streetyta och bowl öppen för åkning

  Parken passar skateboardåkare i alla åldrar och på alla nivåer. Här finns en streetyta som bjuder in till en varierad åkning men även en så kallad park terrain med bowl.

  Utöver skateytorna planeras det för förråd och toalett samt platser att hänga och umgås på när man inte åker. Parken kommer att vara upplyst för den som gillar kvällsåkning eller bara vill vistas på platsen.

  Tidplan

  Skateboardparkens åkytor är nu öppna! Under sommaren 2023 kommer byggstaketen att stå kvar för att gräset ska kunna växa till sig. I slutet av sommaren kommer belysningen i parken att kopplas på och servicehuset att öppna. I servicehuset kommer det att finnas toalett, förråd och möjlighet att ha kioskverksamhet.

  Skateparken invigs den 2 september i samband med att skateboardtävlingen Jam´n Shine Länk till annan webbplats. hålls. Det är ett öppet SM där även utländska åkare väntas delta.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Beställare kommunstyrelsens förvaltning
  Kontakt
  Emma Winnberg
  Projektledare
  Fakta

  En ny skatepark i centrala Varberg.

  Skateboarden är sprungen ur Kaliforniens surfkultur och har vuxit till att bli en älskad community med miljontals utövare världen över. Visste du att från och med 2020 är skateboard en OS-sport?

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad