Skiss över skateparken med olika skateytor och grönska. Bild: Mareld Landskapsarkitekter

  En skiss över hur skateparken kan tänkas se ut med olika skateytor och träd. Skiss: Mareld Landskapsarkitekter

  Skatepark i centrala Varberg

  Nu planerar vi för en stor skatepark i centrala Varberg! Här ska finnas streetyta och parkterrain med en bowl tillsammans med gott om plats för häng.

  I november 2020 blev det klart att en skatepark ska byggas i centrala Varberg. Parken kommer att ligga på en del av grönytan mellan Varbergs idrottshall och Påskbergsskolan vid Danska vägen.

  Skateparken kommer att sätta Varbergs kommun på kartan som en attraktiv skatedestination i Sverige och i Norden. Vi hoppas att den kommer att locka besökare året runt från såväl närområdet som mer långväga gäster. Förhoppningen är att skateparken ska invigas under senare delen av sommaren 2022

  Streetyta och bowl

  Parken ska passa skateboardåkare i alla åldrar och på alla nivåer. Här planeras en streetyta som bjuder in till en varierad åkning men även en så kallad park terrain med bowl.

  I förstudierapporten finns en skiss över hur områden kan tänkas se ut. Observera att utformningen kan komma att ändras under projekteringen.

  Utöver skateytorna planeras det för förråd och toaletter samt platser att hänga och umgås på när man inte åker. Parken kommer att vara upplyst för den som gillar kvällsåkning eller bara vill vistas på platsen.

  En mjuk avgränsning i form av en gräsvall eller liknande föreslås i riktning mot Påskbergsskogen. I skateparken ska det också finnas möjlighet att skapa temporära publikplatser vid tävlingar.

  Bara skateboard i parken

  Skateparken blir Varbergs kommuns första idrottsanläggning för skateboardåkning. Den kommer att innehåller delar som är attraktiva för avancerade åkare.

  Övriga åkdon som kan förekomma i ramper och på betongytor, som till exempel BMX, inlines och kickbike, har andra rörelsemönster. Därför innebär det en säkerhetsrisk för samtliga åkare att blanda dem i en så pass avancerad park. Dessutom kan vissa typer av cyklar orsaka skador och slitage på betongen som innebär en säkerhetsrisk vid skateboardåkning. Därför kommer enbart skateboards att vara tillåtna i parken.

  I Varberg finns flera andra betongytor där alla typer av åkdon är tillåtna, exempelvis utflyktslekplatsen på Håsten.

  Vad händer nu?

  En bullerutredning har gjorts för att utreda hur stor påverkan det kan bli på närliggande fastigheter till exempel i form av störande ljudnivåer från verksamheten. Slutsatsen är att det finns en liten risk för att skateparken kan ge upphov till olägenheter och att de åtgärder som redan är planerade kommer att minimera denna risk.

  Bygglovsansökan för den tillhörande toalett- och förrådsbyggnaden är inlämnad. Upphandlingen av entreprenör pågår och tilldelning förväntas ske i februari.

  Följ projektet

  Du kan följa bygget av skateparken på Varbergs fastighets webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Beställare kommunstyrelsens förvaltning
  Kontakt
  Emma Winnberg
  Projektledare
  Fakta

  En ny skatepark i centrala Varberg.

  Skateboarden är sprungen ur Kaliforniens surfkultur och har vuxit till att bli en älskad community med miljontals utövare världen över. Visste du att från och med 2020 är skateboard en OS-sport?

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad