Stigcykling i Åkulla

  Par som cyklar på en stig i skogen.

  I Åkulla skapar Varbergs kommun en stigcykelled som är anpassad för både nybörjare och erfarna cyklister. Stigcykelprojektet bygger på samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och destinationskontoret​, Varbergs Fastighets AB och flera externa aktörer.

  Varbergs kommun leder projektet, där en stigcykelexpert och erfarna cyklister har involverats i planeringen av ledbygget. Elever från Maskinförarutbildningen på ME-skolan i Tvååker röjer sly, gräver och lägger ytskikt och spelar därmed en betydande roll för genomförandet av projektet.

  Projektet finansieras av Föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland, som beviljat stöd på nära 670 000 kronor.

  Stigcykling och skidåkning

  Projektets mål är att anlägga 3–5 km stigcykelled i anslutning till skidspåren i Åkulla. Marken som används ligger på fastigheten Knutsböke 1:3 och ägs av Varbergs Fastighets AB.

  En del av stigcykelleden ska vara tillgänglig för cykling för personer med funktionsnedsättning. Planen är också att en del av stigcykelleden ska bli möjlig att åka längdskidor på under vintern. Detta är förutsatt att det blir tillräckligt med natursnö. Spåren blir då ett komplement till redan befintliga skidspår i området.

  Maskinförare från ME-skolan

  Anläggningen är en del i utbildningen för eleverna på Maskinförarutbildningen i Tvååker. Projektet får därmed lov att ta tid, då det följer läsårstider och nya kullar av elever. Vad gäller kvalitén är däremot siktet högt ställt, vilket säkerställs av erfarna lärare tillsammans med en stigcykelexpert.

  Tidplan

  Projektet pågår under 2022 och 2023 med paus under juni-augusti för att eleverna ska få sommarlov. Projektet avslutas i slutet av 2023. Leden beräknas vara fullt cykelklar till säsongen 2024.

  Karta

  Logotyper för LLUH, Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Sebastian Larsson
  Projektledare
  Fakta

  I Åkulla byggs en stigcykelled som är anpassad för både nybörjare och erfarna cyklister.

  Från idé till färdig anläggning

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Anläggning av cykelled, etapp 1

   Elever från ME-skolan röjer sly och gräver

  2. Sommaruppehåll

   Lov för eleverna på ME-skolan

  3. Anläggning av cykelled, etapp 2

  4. Vinteruppehåll

   Lov för eleverna på ME-skolan

  5. Anläggning av cykelled, etapp 3

  6. Sommaruppehåll

   Lov för eleverna på ME-skolan

  7. Invigning av leden

  8. Öppning av leden

  Färdig anläggning