En tjej går ner i spagat på gymnastikmatta. I bakgrunden två barn. 

  Foto: Mostphotos

  Tillbyggnad av Ankarhallen

  Träslövsläge är ett av kommunens utbyggnadsområden och nu behövs större lokaler för föreningslivet.

  Behovet av träningstider i Träslövsläge har ökat och idrottshallen Ankarhallen behöver byggas till. En tillbyggnad öppnar möjligheter för ytterligare idrotter att nyttja hallen.

  Den nya tillbyggnaden kan byggas öster om befintlig idrottshall och dockas an till de befintliga omklädningsrummen.

  Ett åtgärdsval är gjort där vi konstaterar att det finns ett behov av tillbyggnad redan nu och åtgärdsvalet föreslår att vi går vidare med en förstudie. Nästa steg är beslut om förstudie och att investeringen kan prioriteras politiskt i kommunens investeringsbudget.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Henrik Gustafsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Ankarhallen i Träslövsläge planeras att byggas till med en kompletterande idrottshall.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad