Dunge med gräs och buskar och ett bänkbord.

  Den här platsen är tänkt för att skapa ett ungdomshäng.

  Ungdomshäng Kungsäter

  Nu planerar vi för ett ungdomshäng i Kungsäter. Byggstart under 2023.

  Det pågår ett arbete med att skapa en mötesplats för unga i Kungsäter. Mötesplatsen planeras att anläggas centralt i samhället, på ett befintligt grönområde mittemot affären.

  Byggnation är planerad till våren 2023.

  Dialog

  Platsen har under hösten börjat planeras i dialog med ungdomar från Kungsäter. I en workshop lyfte de exempelvis att de vill kunna umgås med vänner och ha plats för lek/sport på platsen. I höst/vinter tar vi fram ett förslag baserat på deras idéer.

  Workshopen genomfördes den 10 oktober och där lyftes bland annat följande frågor inför nytt ungdomshäng:

  Vad tycker du om platsen?

  • Bra plats och bra att den ligger mitt i Kungsäter.

   Vad tycker du saknas i Kungsäter idag?
  • Tennisplan
  • Skatepark
  • Cykelbana
  • Inget
  • Saker att göra, bänkar, klätterställning, gungor, brädspel, koja, belysning.

   Hur ska en plats se ut för att du ska vilja umgås där?
  • Inte läskig
  • Det ska finnas saker att göra
  • Välkomnande, rent och fint
  • Öppna ytor för att spela fotboll
  • Nära skogen
  • Det ska va fint
  • Ljust och varmt

   Vad vill ni göra på platsen?
  • Umgås med vänner
  • Lekar och sporter

   Post-it lappar/idéer om vad de vill ska finnas på ungdomshänget:
  • Studsmattor
  • Rund bänk
  • Trädkoja
  • Belysning
  • Linbana
  • Skatepark
  • Öppen yta
  • Gratis mat
  • Soptunna
  • Bänkar
  • Klätterställning
  • Gungor
  • Skyttebana

  Vad är ett ungdomshäng?

  Projektet Ungdomshäng på landsbygd handlar om att utveckla mötesplatser för ungdomar i Varbergs serviceorter. Mötesplatserna ska innehålla en variation av aktivitet och planeras ofta i dialog tillsammans med unga på orten.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Anna Baeck
  Projektledare
  Fakta

  Aktivitet för unga