Ungdomshäng Träslövsläge

  Hösten 2021 startar vi byggnation av ett ungdomshäng i Träslövsläge, öster om Ankarvägen.

  Det pågår ett arbete med att skapa en mötesplats för unga i Träslövsläge. Mötesplatsen, anläggs vid grönområdet öster om Ankarvägen, och ska utformas med bland annat en pumptrack/cykelbana samt en plats med grill- och sittplatser. Eventuellt blir det även ett vindskydd vid hänget. Entreprenaden beräknas starta i november och beräknas även pågå ett par månader under 2022.

  Vad är ett ungdomshäng?

  Projektet Ungdomshäng på landsbygd handlar om att utveckla mötesplatser för ungdomar i Varbergs serviceorter. Mötesplatserna ska innehålla en variation av aktiviteter och utvecklas tillsammans med ungdomarna på orten.

  Mötesplatserna brukar planeras i dialog med unga närboende. I Träslövsläge har det gjorts efter dialog med Gauen Ungdomsgård. 

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Marie Olovsdotter Andersson
  Projektledare
  Information

  Ungdomshäng, pumptrack, grillplats

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt