Vy över hamnområde

  Utsiktsplats Briggen

  Det byggs mycket runtom i Varberg och då passar vi på att skapa tillfälliga och spännande mötesplatser i händelsernas centrum. I vår gör vi en utsiktsplats där du kan följa byggnationen av Västerports första etapp.

  Mötesplats med utsikt

  Under våren 2022 gör vi en utsiktsplats högst upp på parkeringshuset Briggen: En plats med fantastisk utsikt i 360 grader. Där kommer du att ha möjlighet att kika på hur Västerport, Farehamnen och tunnelprojeketet växer fram. Kikare (med mera) kommer att finnas på plats. Utsiktsplatsen planeras vara färdigbyggd till sommaren 2022. Platsen kommer att finnas i cirka tre år - sedan kommer utrustningen att flyttas till ett annat ställe.

  Dialog

  Det här är en spännande projekt där idéer har tagits fram i dialog med en högstadieklass på grundsärskolan i Varberg. Ungdomarna har besökt platsen och därefter arbetat fram förslag och idéer tillsammans med bland andra projektets landskapsarkitet.
  I början hade projektet en preliminär skiss på hur platsen skulle utformas. Men under dialogprocessen kom det fram så bra förslag från ungdomarna att den skissen kastades. Nu kommer Briggens utsiktsplats bli en lekfullt gestaltad plats med spännande innehåll! Mer info och skisser kommer inom kort.

  Tidigare platsskapande projekt

  Varberg befinner sig i en omvandling där centrala delar av staden påverkas av byggnation. Under tiden ska Varberg forstätta att vara en välkomnande stad. I projektet Platsskapande och attraktiv byggtid skapar vi just attraktiva och tillfälliga mötesplatser runtom i centrala Varberg, som dessutom är flyttbara.

  Vi har testat att skapa flera olika tillfälliga platser och aktiviteter för att göra byggtiden så trevlig som möjlig.

  Västra Vallgatan

  Inför sommaren 2021 gjorde vi det lite härligare och mer välkomnande på Västra Vallgatan, intill tunnelarbetet. En del av vägen är målad som en trasmatta och vi har skapat små rum med sittplatser och planteringar på platsen.

  Pop up park på Stegatorget

  Under oktober 2020 till mars 2021 testade vi att skapa en tillfällig mötesplats för lek och aktivitet på Stegatorget, vilket är ytan närmast Drottninggatan på Varbergs torg. Bland annat med miniatyrhus för lek, pingisbord och en pumptrackbana för cykel.

  Hertiginnan Ingeborgs torg

  Sommaren 2020 gjorde vi tillfälligt om en otillgänglig yta i hamnen till en plats full av aktivitet. Det var en temporär installation för att låta Varbergsbor känna in platsen där Hertiginnan Ingeborgs torg ska anläggas inom en femårsperiod.

  Läs gärna om fler av våra satsningar i stadskärnan:

  Levande stadskärna

  Park(ing) Day

  Under en helg hängde vi på det internationella evenmanget World Park(ing) Day och gjorde om ett antal parkeringsplatser i centrala Varberg till gröna pop up-parker. Initiativet var en del i arbetet med att skapa en hållbar och levande stadskärna.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Rifat Dibrani
  Projktledare
  Fakta

  Byggnation av tillfällig usiktsplats på p-hus Briggen. Byggstart och färdigställande våren 2022.