Utveckling badplatser - Getteröns vikar

  Vi förbättrar kommunens badplatser för att uppfylla visionen om att bli ett badparadis. Framöver är det badplatser på Getterön som ska få ett lyft.

  Getterön 1, 3 och 4:e vik

  Under 2022/2023 ska Getteröns vikar utvecklas. Det handlar om mindre åtgärder och förbättringar som kan lyfta badplatserna.

  Vi ser även över och projekterar för insatser på badplatserna i Espevik, Båle, Kåsa och Kärradal. Det är ett projekt som kommer att löpa över flera år.

  Vad är utveckling av badplatser?

  Projektet Utveckling av badplatser handlar om att förbättra några av kommunens badplatser. På vissa badplatser kommer större åtgärder att utföras, så att badplatsen får en högre standard, och på andra badplatser kommer enstaka punktinsatser utföras. Vilka specifika åtgärder som ska göras och i vilken omfattning beslutas inom varje delprojekt.

  Projektet följer kommunens badplatsriktlinje Pdf, 15.3 MB., som beskriver i vilken riktning utvecklingen av kommunens badplatser ska ske. Riktlinjerna har fokus på de tre områdena tillgänglighet, rekreation och service. Utveckling av badplatser följer även de fem mål som tagits fram för att uppfylla Varbergs kommuns vision om att bli ett badparadis:

  1. Ökad tillgänglighet till stränder och bad
  2. Många olika typer av bad för olika målgrupper
  3. Fler rekreativa värden som lockar till vistelese året runt
  4. Tydlighete kring innehåll på service och skötselnivå
  5. Bibehållen och förstärkt landskapskaraktär.

  Tidigare projekt

  Under våren 2022 fick badplatsen i Skällinge ny kostym med nytt hopptorn, ny brygga och träspång ned till vattnet.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Julia Anding
  Projektledare
  Fakta

  Projekt för utveckling av badplatser.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt