Fotboll på en konstgräsplan

  Foto: Mostphotos

  Väröbacka konstgräsplan

  Vi planerar att anlägga en konstgräsplan i Väröbacka för att möjliggöra en aktiv fritid i norra delen av kommunen.

  Konstgräsplanen placeras i närheten av Väröbacka idrottshall på kommunens mark och kan användas av skolan.

  Utbyggnad av idrottshallens omklädningsrum samordnas inom projektet Väröbacka grundskola.

  Tidplan

  Konstgräsplanen beräknas vara klar hösten 2023.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare
  Fakta

  Vi planerar för en ny konstgräsplan i Väröbacka.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad