Miljö och infrastruktur

  När Varberg växer innebär det bland annat att vi behöver förstärka vårt vattenledningsnät och att vi behöver utöka stadsnätet, belysning och el. Vi behöver också sanera förorenade områden för att kunna använda dem i framtiden.

  Här ser du vad som är på gång just nu.

  1. Miljö och infrastruktur

   Precis intill Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Den gamla deponin har täckts med massor från bygget av Varbergstunneln. Vi fortsätter nu arbetet med anlägga det nya naturområdet.

  2. Miljö och infrastruktur

   I kvarteret Renen pågår ett av kommunens största miljöprojekt. Den gamla industrifastigheten Renen 13 saneras i olika etapper för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas.

  3. Miljö och infrastruktur

   Varbergs kommun planerar nu för underhållsmuddring av Galtabäcks hamn. Projektet har genomfört samråd med myndigheter och allmänhet samt ansökt om tillstånd för vattenverksamhet med mera.

  4. Miljö och infrastruktur

   När Derome och Veddige växer behöver även avloppsreningverket växa för att utbyggnaden av samhällena ska fungera smidigt.

  5. Miljö och infrastruktur

   En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar leveransen av dricksvatten till stadens alla invånare. Nya vattentornet Våga blir ett nytt landmärke som syns från staden och motorvägen.

  6. Miljö och infrastruktur

   När staden växer söderut behöver också vatten- och avloppsnätet byggas ut för att nya bostadsområden och verksamhetsområden ska kunna växa fram.

  7. Miljö och infrastruktur

  8. Miljö och infrastruktur

   När Varbergstunneln är klar år 2024 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med gamla spårområdet sedan? Nu finns ett förslag ute på remiss!

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: