Gamla spåret

  När Varbergstunneln är klar cirka år 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med gamla spårområdet sedan?

  Flygfoto över järnvägen i centrum från Engelska parken och söderut. Foto: LG Foto

  Inga spår i centrum

  När spåren försvinner från centrum kan spårområdet utvecklas. Frågan är till vad?

  Flygfoto över järnvägsspåret genom Hästhagabergen. Fästningen syns i bakgrunden. 

  Hästhaga - fylla igen eller ej?

  Cykelväg? Linbana? Skidtunnel? Förslagen var många efter vårt informations- och dialogmöte.

  Barn leker i träd

  Vad vill barnen ha i spårområdet?

  Vi har frågat barnen på Mariedalsskolan och Travarens förskola vad de vill ha i området Kurtinen och Ankaret

  Vill du hålla dig uppdaterad?

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Kolla in Farehamnen på kartan

  Via Varbergskartan kan du själv utforska området kring Farehamnen...