Muddring Galtabäcks hamn

  Varbergs kommun planerar nu för underhållsmuddring av Galtabäcks hamn. Projektet har genomfört samråd med myndigheter och allmänhet samt ansökt om tillstånd för vattenverksamhet med mera.

  Varför muddring?

  Galtabäcks hamn har återkommande behov av underhållsmuddring med anledning av den relativt snabba avsättning av sediment som sker inom hamn och inseglingsränna. Orsaken till uppgrundningen är dels utflödande vatten från Lerjan vilket medför avsättningar av finmaterial, dels sanddrift orsakad av vind och havsströmmar.

  Aktuellt i projektet

  Varbergs kommun har nu ansökt om tillstånd om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och haft samråd med myndigheter och allmänhet.

  Underhållsmuddring för Galtabäcks hamn samt dumpning av muddermassorna i havet planeras att påbörjas hösten 2023. Uppskattad muddringsvolym: 10-15 000 m3.

  Preliminär tidsplan

  Tillståndsprövning: Kvartal 1 – Kvartal 2 2023.
  Upphandling entreprenör och genomförande av muddring: Kvartal 2 – Kvartal 3 2023.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Rifat Dibrani
  Projektledare