Bild på vatten som rinner från bassäng på reningsverk.

  Utbyggnad av Veddige avloppsreningsverk

  När Derome och Veddige växer behöver även avloppsreningverket växa för att utbyggnaden av samhällena ska fungera smidigt.

  Veddiges avloppsreningsverk tar hand om spillvatten från både Derome och Veddige samhälle och kommer att byggas ut i takt med att med att Veddige växer.

  Avloppsvatten från ytterligare cirka 300 bostäder och lättare industri ska kunna anslutas till spillvattennätet framöver. Ombyggnationen görs i två etapper och beräknas vara klart under 2025.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  VIVAB
  Projektledning
  Fakta

  För att Veddige och Derome ska kunna växa behöver avloppsreningsverket byggas ut.