Utbyggnad av vatten och avlopp. Två personer nere i ett schakt och två personer på marknivå diskuterar.

  Västra kuststammen

  När staden växer söderut behöver också vatten- och avloppsnätet byggas ut för att nya bostadsområden och verksamhetsområden ska kunna växa fram.

  Den allmänna vatten- och avloppsledningen behöver byggas ut längs med kusten söder om Varbergs centralort. Kuststammen byggs ut från Jonstaka ner till Träslövsläge, Gamla Köpstad och även Himle.

  Utbyggnaden ger tillräcklig kapacitet i spill- och dagvattenledningar och möjliggör utbyggnad av nya bostadsområden och verksamheter söder om Varberg.

  Samma schakt för flera ledningar

  Utmed stora delar av sträckan kommer samförläggning ske med Varbergs Energi, som lägger ledningar för fjärrvärme, el och fiber. Vi använder samma schakt, vilket innebär mindre total påverkan på natur och miljö.

  Dricksvatten i framtiden

  Inom detta projekt kommer även dricksvatten till Tvååker och Himle att säkerställas i framtiden. En överföringsledning möjliggör att dricksvatten kan transporteras mellan Varberg och Falkenbergs kommun vid behov. På så vis kan vi lättare säkerställa tillgängligheten av dricksvatten i dom två kommunerna.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  VIVAB
  Projektledning
  Fakta

  Västra kuststammen underlättar utbyggnad av Östra Träslövsläge, Gamla Köpstad, Himle och Tvååker.