Mörklila hus på ljuslila bakgrund

  Nya bostadsområden

  Efterfrågan på bostäder är stor i Varberg. Vi tar ansvar för att hela kommunen ska växa på ett planerat sätt och med hållbarhet i fokus. I projekten möjliggör vi för olika former av bostäder.

  1. Nya bostadsområden

   Bua växer och i anslutning till hamnen planeras ett nytt bostadsområde, som även kan inrymma verksamhetslokaler.

  2. Nya bostadsområden

   Ett nytt kvarter planeras i norra centrum vid Brunnsbergsrondellen.

  3. Nya bostadsområden

   Alunskiffern är ett nytt bostadsområde i Breared och Apelviken som håller på att etableras.

  4. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad har ansökt om planbesked för ändrad detaljplan på Medborgargatan i Tvååker.

  5. Nya bostadsområden

   Bostadsområdet Brunnsberg växer med 200 nya hyresrätter utmed Gödestadsvägen.

  6. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad planerar 80 nya lägenheter utmed Kattegattsvägen, på tomten där ICA-affären legat tidigare.

  7. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad har under en längre tid arbetat med att utveckla Bua till en ännu attraktivare ort för både dagens och kommande generationer.

  8. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad planerar att bygga flerbostadshus på fyra och fem våningar utmed Östra Ringvägen och Kullavägen.

  9. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad undersöker möjligheten till förtätning i korsningen av Trädlyckevägen och Västkustvägen

  10. Nya bostadsområden

   14 villor byggs norr om Varberg i Lilla Bläshammar.

  11. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad har tagit fram ett förslag som innebär förtätning med cirka 200 nya lägenheter på Apelvikshöjd.

  12. Nya bostadsområden

   Bygget av ett nytt hus är i full gång längs Birger Svenssons väg.

  13. Nya bostadsområden

   I det nya bostadsområdet Marmorlyckan kommer livet mellan husen, med mötesplatser och grönska, bilda grunden för ett modernt och hållbart stadsboende.

  14. Nya bostadsområden

   Ett nytt hus med fem våningar byggs i hörnet Engelbrektsgatan / Nyhemsgatan.

  15. Nya bostadsområden

   Vid Göingegården pågår byggnation av nya bostäder och i takt med att nya områden växer fram anlägger kommunen gator och grönområden.

  16. Nya bostadsområden

   I norra centrum, längs Birger Svenssons väg, planeras ett flervåningshus.

  17. Nya bostadsområden

   I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram.

  18. Nya bostadsområden

   Fyrstrandsbyn är ett nytt villaområde i en lugn och lantlig miljö, på cykelavstånd från Varberg och nära till Göteborg.

  19. Nya bostadsområden

   Varbergs nya stadsdel vid havet har ett unikt läge. Med Västerport får vi mer av allt det som så många älskar med Varberg: mer kontakt med havet, längre strandpromenad och fler mötesplatser där människor tycker om att vara.

  20. Nya bostadsområden

   I norra delen av centrum byggs 42 nya bostadsrätter i närheten av den framtida stationen.

  21. Nya bostadsområden

   Stadsdelsutvecklingen av Sörse fortsätter med planer på ytterligare cirka 250–300 nya lägenheter på Södra Sörse.

  22. Nya bostadsområden

   Från parkeringsplats till 87 lägenheter och nytt parkeringshus. Falkenbäck är ett exempel på hur förtätning i staden ger fler bostäder.

  23. Nya bostadsområden

   Ett nytt bostadskvarter växer fram i södra delen av centrum i anslutning till Östra Långgatan och Drottning Blankas plats.

  24. Nya bostadsområden

   I södra delen av centrum byggs nu bostäder för unga människor.

  25. Nya bostadsområden

   Retro och tidstypiskt i minsta detalj, men med modern standard i allt. När vi nu totalrenoverar Kvarteret Åkaren och tillskapar 31 lägenheter mitt i hjärtat av Varberg, låter vi 50-talet flytta in – igen.

  26. Nya bostadsområden

   I närheten av den framtida stationen byggs det nya bostadsområdet Malmen med sammanlagt över 100 lägenheter.

  Utforska det växande Varberg

  Via Varbergskartan kan du själv utforska var och hur Varberg växer.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: