Nya bostadsområden

  Efterfrågan på bostäder är stor i Varberg. Vi tar ansvar för att hela kommunen ska växa på ett planerat sätt och med hållbarhet i fokus. I projekten möjliggör vi för olika former av bostäder.

  Här nedan ser du vilka bostadsområden som är på gång runt om i kommunen! Du hittar dem även i kartan ovan.

  1. Nya bostadsområden

   Stadsdelsutvecklingen av Sörse fortsätter med planer på ytterligare cirka 250–300 nya lägenheter på Södra Sörse.

  2. Nya bostadsområden

   Derome Bostad vill utveckla fastigheterna Nygård 1:2 och 1:16 längs Södra Näsvägen med nya bostäder.

  3. Nya bostadsområden

   Cirka 3,5 kilometer söder om Varberg, söder om rondellen vid Jonstaka, föreslås flerbostadshus med möjlighet till affärsverksamhet i bottenplan

  4. Nya bostadsområden

   I korsningen Sveagatan-Träslövsvägen finns möjligheter att komplettera med två ytterligare hus utöver det hörnhus i äldre stil, som nu är färdigbyggt.

  5. Nya bostadsområden

   Längs Rosenfredsgatan planeras flerbostadshus i kvarteret där det tidigare låg en bensinmack.

  6. Nya bostadsområden

   I Trönninge bygger Derome ett nytt område, Pilgläntan. Här blandas villor med kedjehus och lägenheter.

  7. Nya bostadsområden

   Längs Långåsvägen planeras flerbostadshus och ny gång- och cykelväg.

  8. Nya bostadsområden

   Från parkeringsplats till 86 lägenheter och nytt parkeringshus längs Sveagatan i centrum. Falkenbäck är ett exempel på hur förtätning i staden ger fler bostäder.

  9. Nya bostadsområden

   I Kärradal planeras nya bostäder längs Kärravägen.

  10. Nya bostadsområden

   Fortinova planerar 50 nya bostäder i anslutning till Jonsbergsvägen i Trönninge.

  11. Nya bostadsområden

   Bua som ort kan växa mer fler bostäder i området Hultet.

  12. Nya bostadsområden

   På Stormgatan finns planer på att ersätta befintlig bebyggelse med fyra flerbostadshus.

  13. Nya bostadsområden

   Längs Birger Svenssons väg växer nya bostäder och kontor fram under åren framöver.

  14. Nya bostadsområden

   På del av fastigheten Skällinge 1:2 längs Köpmansvägen planeras för nya bostäder.

  15. Nya bostadsområden

   I Sibbarp ändras en detaljplan för att möjliggöra för flerbostadshus.

  16. Nya bostadsområden

   I Stocken vid kommunens nordvästra gräns, precis söder om Frillesås, planeras ett nytt villaområde.

  17. Nya bostadsområden

   Det pågår planering för nya bostäder söder om kyrkan i Valinge.

  18. Nya bostadsområden

   I Karl Gustav ändras en äldre detaljplan för att möjliggöra för flerbostadshus.

  19. Nya bostadsområden

   Öster om Rolfstorps skola planerar vi för nya bostäder och en utbyggnad av skolan.

  20. Nya bostadsområden

   I Hunnestad planerar vi för ett nytt bostadsområde och plats för förskola.

  21. Nya bostadsområden

   På Vårdkasvägen i Träslövsläge vill en privat exploatör bygga 12 nya bostäder.

  22. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad planerar 180 nya lägenheter i tvåplanshus på Violvägen.

  23. Nya bostadsområden

   Som ett led i utvecklingen av norra stadsområdet planeras ett helt nytt bostadsområde längs med Birger Svenssons väg.

  24. Nya bostadsområden

   Precis norr om Fyrstrandsbyn planeras just nu för ett nytt villaområde i en lugn och lantlig miljö, med cykelavstånd till Varberg och nära till Göteborg.

  25. Nya bostadsområden

   Strax öster om Buaråsen i Trönningenäs planeras för ett nytt villaområde i en lugn och lantlig miljö, med cykelavstånd till Varberg och nära till Göteborg.

  26. Nya bostadsområden

   Veddige är ett av kommunens utbyggnadsområden och nu planeras för ett nytt bostadsområde öster om centrum.

  27. Nya bostadsområden

   Fyrstrandsbyn är ett nytt villaområde i en lugn och lantlig miljö, på cykelavstånd från Varberg och nära till Göteborg.

  28. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad bygger 80 nya lägenheter utmed Kattegattsvägen, på tomten där ICA-affären legat tidigare.

  29. Nya bostadsområden

   Ett nytt kvarter byggs i norra centrum vid Brunnsbergsrondellen.

  30. Nya bostadsområden

   Bua växer och i anslutning till hamnen planeras ett nytt bostadsområde, som även kan inrymma verksamhetslokaler.

  31. Nya bostadsområden

   Centralt i Tofta samhälle, vid Brandvägens anslutning till Toftavägen, planeras för 9 nya bostäder.

  32. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad har tagit fram ett förslag som innebär förtätning med cirka 200 nya lägenheter på Apelvikshöjd.

  33. Nya bostadsområden

   Längs Österleden i stadsdelen Träslöv byggs 280 bostäder av Derome. Varbergs kommun har byggt Midsommargården och gång- och cykelväg i området.

  34. Nya bostadsområden

   I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram.

  35. Nya bostadsområden

   I kilen där Almers väg och Södra Vägen möts planeras för flerbostadshus.

  36. Nya bostadsområden

   I hörnan Bryggaregatan och Mellangatan planeras ett flerbostadshus.

  37. Nya bostadsområden

   I norra centrum, längs Birger Svenssons väg, planeras flera nya flervåningshus.

  38. Nya bostadsområden

   Varbergs Bostad planerar att bygga flerbostadshus på fyra och fem våningar utmed Östra Ringvägen och Kullavägen.

  39. Nya bostadsområden

   Under kommande år är det tänkt att Göingegården och Trönninge ska växa ihop genom nya stadsdelen Södra Trönninge. Arbete pågår med första etappen, kallad Göinge By.

  40. Nya bostadsområden

   Varberg växer och vi planerar för en större utveckling av Östra Träslövsläge samt Gamla Köpstad med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation.

  41. Nya bostadsområden

   Varbergs nya stadsdel vid havet har ett unikt läge. Med Västerport får vi mer av allt det som så många älskar med Varberg: mer kontakt med havet, längre strandpromenad och fler mötesplatser där människor tycker om att vara.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: